Kế Toán | Đội Ngũ Nhân Sự

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Kế toán
Nguyễn Thị Xuân Vượng
  Vị trí Thủ quỹ
  Tell 08 3 925 7207(ext:20) - 0913 104 443
  Online  
  Email xuanvuong@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Phan Thị Dung
  Vị trí Kế toán Trưởng
  Tell 08 3 925 7207(ext:20) - 0904 196 733
  Online YM : pdung1412
  Email phandung@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Thu Trang
  Vị trí Kế toán - Hàng hóa
  Tell 08 3 925 7207 (ext:21) - 0903 399 983
  Online YM:tocngan876
  Email thutrang@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Hồ Thị Minh Trang
  Vị trí Kế toán - Thanh Toán
  Tell 08 3 925 7207 (ext:19) - 0908 205 625
  Online YM:phongsang_thang6 Skype:minhtrang_2406
  Email minhtrang@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Phan Thị Hạnh
  Vị trí Kế toán - Công nợ
  Tell 08 3 925 7207 (ext:19) -  0937 732 687
  Online YM:hanh8794
  Email phanhanh@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Mai Thị Thùy Ngây
  Vị trí Kế toán
  Tell 08 3 925 7207 (ext:20) -  0906 351 615
  Online
  Email thuyngay@stds.vn
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh