Xưởng | Hỗ Trợ | Đội Ngũ Nhân Sự

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Xưởng
Phạm Văn Biên
  Vị trí Xưởng trưởng
  Tell 08  3810 8603(116)
  Phone  0977 617 131
  Email  
  Nơi làm việc Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Xuân Lâm
  Vị trí Cố vấn xưởng
  Tell 08 3 5888 060 + 116
  Phone 0903 340 240
  Email  
  Nơi làm việc Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Luận
  Vị trí Nhân viên xưởng - Băng tải
  Tell 08 3 5888 060 + 116
  Phone 0919 300 040
  Email  
  Nơi làm việc Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh
Hồ Thế Vinh
  Vị trí Nhân viên xưởng - Dây đai dẹt
  Tell 08 3 5888 060 + 116
  Phone 0907 495 086
  Email  
  Nơi làm việc Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh
Lê Duy Thảo
  Vị trí Nhân viên Xưởng
  Tell 08  3810 8603
  Phone  
  Email  
  Nơi làm việc Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh
Dương Văn Trung
  Vị trí T trưởng t gia công
  Tell 0466 529 719
  Phone 0908 488 664 – 0938 160 262
  Email  khohn@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho Hà Nội
Nguyễn Đăng Vũ
  Vị trí Nhân viên gia công
  Tell 0466 529 719
  Phone 0167 576 5586
  Email  khohn@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho Hà Nội
Quay lại