Marketing | Hỗ Trợ | Đội Ngũ Nhân Sự

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Marketing
Trần Chí Nguyện
  Vị trí Marketing
  Tell 08 3 925 7207 (ext:26) - 0938 814 098
  Online YM: chi_nguyen11
  Email chinguyen@stds.vn
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Quay lại