Kho | Hỗ Trợ | Đội Ngũ Nhân Sự

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Kho
Lê Minh Khôi
  Vị trí Thủ Kho
  Tell 08 3810 8603 (ext:0)
  Phone 0937 474 597
  Email kho@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Hưng
  Vị trí Nhân viên kho
  Tell 08 3810 8603 (ext:102)
  Phone 0907 710 793
  Email kho@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Thị Hồng
  Vị trí Nhân Viên Kho
  Tell 08 3 5888 060 (ext:102)
  Phone 0907 707 560
  Email kho@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho TP.Hồ Chí Minh

Đặng Nguyễn Hoàng Vy
  Vị trí Nhân viên Kho
  Tell 08 3810 8603 (ext:0)
  Phone 0937 559 557
  Email kho@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Tuấn
  Vị trí Nhân Viên Kho
  Tell 08 3 5888 060 (ext:102)
  Phone 0989 658 679
  Email kho@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho TP.Hồ Chí Minh
Trần Tấn Định
  Vị trí Lái xe
  Tell 08 3 5888 060
  Phone 0904 434 644
  Email  
  Nơi làm việc Kho TP.Hồ Chí Minh

Phí Văn Hùng  
  Vị trí Lái xe - TP.Hồ Chí Minh
  Tell 08 3810 8603 (ext:0)
  Phone 0918 552 683
  Email kho@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Đức Hậu
  Vị trí Lái xe
  Tell 04 3763 3275
  Phone 0976 552 415
  Email  
  Nơi làm việc Kho Hà Nội
Nguyn Th Thanh Hà
  Vị trí Thủ kho SHN
  Tell 0466 529 719
  Phone 0944 723 123 – 09360 25 9 87
  Email  khohn@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho Hà Nội
Quay lại