Giao Nhận - Xnk | Hỗ Trợ | Đội Ngũ Nhân Sự

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Giao nhận - XNK
Nguyễn Văn Bắc
  Vị trí Điều phối giao hàng - Bảo vệ
  Tell 08 3810 8603
  Phone 0903 340 240
  Email  
  Nơi làm việc Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh
Trịnh Hoài Nam
  Vị trí Giao hàng
  Tell 08 3810 8603
  Phone 0918 211 101
  Email  
  Nơi làm việc Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Quốc Hùng
  Vị trí Giao hàng
  Tell 08 3810 8603
  Phone 0907 802 473
  Email  
  Nơi làm việc Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh
Võ Hồng Linh
  Vị trí Giao hàng
  Tell 08 3810 8603
  Phone 0906 765 071
  Email  
  Nơi làm việc Kho Tân Phú TP.Hồ Chí Minh
Lê Văn Kiểm
  Vị trí Xuất Nhập Khẩu
  Tell 08 3925 7207
  Phone 0903 691 054
  Email  
  Nơi làm việc Vp TP.Hồ Chí Minh
Đặng Xuân Trí
  Vị trí Xuất Nhập Khẩu
  Tell 08 3925 7207
  Phone 0902 169 780
  Email  
  Nơi làm việc Vp TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Văn Mạnh
  Vị trí NV Giao hàng 
  Tell 0466 529 719
  Phone 0164 9832 588
  Email  khohn@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho HN
Quay lại