Ban Giám Đốc | Đội Ngũ Nhân Sự

TP.Hồ Chí Minh
Đà Nẵng
Ban giám đốc
Nguyễn Mai Sơn
  Vị trí Giám Đốc
  Tell 08 3 925 7207 (ext : 12) - 0903 905 539
  Online Skype : maison.nguyen
  Email maison@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Hứa Mạnh Hùng
  Vị trí Phó Giám Đốc
  Tell 08 3 5888 060 (ext : 112) - 0903 064 575 
  Online YM - Skype : hungtextile
  Email manhhung@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Quang Dũng
  Vị trí Phó Giám Đốc
  Tell 08 3 925 7207 (ext : 17) - 0903 755 243
  Online YM : ngquangdung17
  Email quangdung@stdsvn.com
  Nơi làm việc Văn phòng TP.Hồ Chí Minh
Lê Mai Linh
  Vị trí Phó Giám Đốc
  Tell 08 3 5888 060 (ext:103) - 0907 202 179
  Online  
  Email lemailinh@stdsvn.com
  Nơi làm việc Kho TP.Hồ Chí Minh
Nguyễn Tiến Tuấn
  Vị trí Giám Đốc Văn Phòng Hà Nội
  Tell 04 3 7856 313 - 0988 669 147
  Online YM : tientuan_ht8x
  Email tientuan@stds.vn
  Nơi làm việc Văn Phòng Hà Nội
Võ Thanh Tú
  Vị trí Trưởng VPDD SDN
  Tell 0511 222 6574 - 0903 525 669
  Online  
  Email thanhtu@stds.vn
  Nơi làm việc Văn phòng Đà Nẵng
Quay lại